Dakkapel

Op de zijwangen van deze dakkapel was het rabathout gaan rotten. Dat kwam omdat de rabatdelen op de zijwangen geplaatst waren zonder ventilatie achter het hout. Zoals u kunt zien is dat nu wel gebeurd, met ventlatieruimte en daarachter dampdoorlatende folie. Er kan nu wel vocht van binnen naar buiten maar niet andersom. Het geplaatste rabat is red cederhout.